Vittfarnas 

Muséum


I vårt muséum kommer du kunna följa Skånes historia från stenåldern fram till stormaktstiden. Här hittar du flintayxor från närområdet, föremål från vikingatiden, romerska mynt och karolinernas uniformer.